Ram ne Sita se shaadi ki,

Ravan ne Sita ka apaharan kiya,

Hanuman ne Sita ko bachaya,

To ab batao, vastav mein hero kaun hai ?


. . . . . . . . . . . .



Scroll down for the answer







. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .









[statutory warning : Those who hate PJ should not read further]

. . . . . . . . . . . .







. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .







. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .











. . . . . . . . . . . .












. . . . . . . . . . . .















. . . . . . . . . . . .















. . . . . . . . . . . .







Sanjay Dutt !!! :-)
SAWAL theek se padho.

0 comments: