Ram ne Sita se shaadi ki,

Ravan ne Sita ka apaharan kiya,

Hanuman ne Sita ko bachaya,

To ab batao, vastav mein hero kaun hai ?


. . . . . . . . . . . .Scroll down for the answer. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

[statutory warning : Those who hate PJ should not read further]

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .Sanjay Dutt !!! :-)
SAWAL theek se padho.

0 comments: