Murgi anda deti hai......... ....
Anda to safed hota hai......... ..
Safed to milk bhi hota hai......... .
Lekin milk to bhesh deti hai.........
Lekin bhesh to kali hoti hai......... ....
Kala to bangali hota hai......... ..
Bangali to paan khata hai.........
Paan to lal hota hai......... .
Lal to gulab hota hai......... ......
Gulab main to kante hote hai......... ...
Kante to machli main bhi hote hai......... ...
Lekin machli to achhi hoti hai......... ......
Achha to aadmi bhi hota hai......... ...
Lekin aadmi to lamba hota hai......... ...
Lamba to ye scrap bhi hai......... .......
Lekin mujhe usase kya......... ....
Mujhe to tera dimag khana tha :-??
So kha liya........ ..:))=))=))
*****

1 comments:

chumly said...

Hope you found your pencil.